องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี 2557-2559
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประกาศใช้แผนพัฒนสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
คำสั่งและประกาศ อบต.
งานกิจการสภา
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 10 คน
วันนี้ 859 คน
เมื่อวาน 1122 คน
อาทิตย์นี้ 6323 คน
เดือนนี้ 14422 คน
ปีนี้ 38738 คน
ทั้งหมด 44488 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (26 - 06 - 2013)


  อบรมเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
       อบรมเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำ...
 
  อบรมเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธาร...
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลกระเสียว
  ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัย ครั้งที่ 1
  โครงการ 1 ครอบครัว 1 สวนผัก
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
  โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว กิจกรรมที่ 2 การผ...
  โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว กิจกรรมที่ 1 การเ...
  โครงการรอยยิ้มแจ่มใส ในวัยสูงอายุ กิจกรรมที่ 2 จัด...
  โครงการรอยยิ้มแจ่มใส ในวัยสูงอายุ กิจกรรมที่ 1 จัด...
  การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD) .
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.