องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง"


ตามโครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ และโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียท้องถิ่น
ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว
ภายใต้หลักการ  3Rs 
1 การใช้น้อย (Reduce)     
2 การใช้ซ้ำ (Reuse)    
3 การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)