องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมการทำชุมชนปลอดขยะ ภายใต้กิจกรรม "2ข" ขยะสวยพัฒนารายได้ ขยะออมทรัพย์ ประจำปี 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว นำโดย ปลัดพรสุริยา ศรีวิเชียร ปลัด อบต.กระเสียว ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.กระเสียว และคุณภัทรศศิร์ กำเนิดคุณ รองปลัด อบต.กระเสียว ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอบรมจัดทำชุมชนปลอดขยะในพื้นที่ อบต.กระเสียวทั้ง 10 หมู่บ้าน