องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว
ได้ดำเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว, ค่ายนวมินทราชินี,
สายธารรีสอร์ท และเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และเกิดความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ