องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ แม่น้ำท่าจีน บริเวณท่าน้ำที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  5  ตำบลกระเสียว