องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


อบรมให้ความรู้ แนวทางการจัดทำธนาคารขยะฌาปนกิจ ตำบลกระเสียว พร้อมการจัดนิทรรศการสุขภาพดี วิถีไทย


จัดอบรมให้ความรู้ แนวทางการจัดทำธนาคารขยะฌาปนกิจ ตำบลกระเสียว โดยวิทยากรจาก อบต.ม่วงค่อม จ.ลพบุรี   พร้อมการจัดนิทรรศการสุขภาพดี วิถีไทย