องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 18 มิถุยายน 2562


มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องออกกำลังกายอย่างไร ให้มีสุขภาพแข้งแรงในวัยสูงอายุ (ขยับกาย คลายกล้ามเนื้อ) วิทยากรโดย นางสาวนริศรา  อินโต