องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใหม่ [ 1 ก.ย. 2562 ]4
2 ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้ใช้น้ำในคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง [ 10 ส.ค. 2562 ]19
3 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 17 มิ.ย. 2562 ]43
4 ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ [ 15 พ.ค. 2562 ]51
5 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 เม.ย. 2562 ]72
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 [ 4 มี.ค. 2562 ]91
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียวเรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี [ 26 ก.พ. 2562 ]86
8 ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 4 ก.พ. 2562 ]95
9 ประกาศ กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง และประกาศการออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง [ 4 ก.พ. 2562 ]99
10 ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 ม.ค. 2562 ]96
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14