องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 17 มิ.ย. 2562 ]20
2 ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ [ 15 พ.ค. 2562 ]27
3 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 เม.ย. 2562 ]42
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 [ 4 มี.ค. 2562 ]64
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียวเรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี [ 26 ก.พ. 2562 ]69
6 ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 4 ก.พ. 2562 ]77
7 ประกาศ กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง และประกาศการออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง [ 4 ก.พ. 2562 ]74
8 ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 ม.ค. 2562 ]78
9 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธ์ุสัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2562 [ 23 ม.ค. 2562 ]78
10 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย [ 17 ม.ค. 2562 ]81
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14