องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
91 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค [ 9 พ.ค. 2560 ]186
92 ขอความร่วมมือในการด าเนินงานการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชวีิตประจ าวัน [ 28 เม.ย. 2560 ]197
93 โครงการสงเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน [ 24 เม.ย. 2560 ]209
94 มอบหมายให้ดำเนินการแทนในการจัดเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 21 เม.ย. 2560 ]197
95 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลกระเสียวไปใช้สิทธิการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ [ 20 เม.ย. 2560 ]291
96 เอกสารประชาสัมพันธ์การอบรมเลี้ยงดู ความรักและความอบอุ่นในครอบครัว [ 20 เม.ย. 2560 ]315
97 โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในชุมชน [ 20 เม.ย. 2560 ]188
98 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ในการรณรงค์ "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ" ป้องกัน 3 โรค [ 18 เม.ย. 2560 ]198
99 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 [ 7 เม.ย. 2560 ]192
100 โรคพิษสุนัขบ้า [ 4 เม.ย. 2560 ]216
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16