องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ 22 ธ.ค. 2560 ]92
12 ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตามโครงการอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 20 ธ.ค. 2560 ]81
13 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค [ 9 ธ.ค. 2560 ]78
14 แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม ของ อบต กระเสียว [ 9 ต.ค. 2560 ]24
15 ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 1 ต.ค. 2560 ]176
16 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระเสียว เรื่อง การควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 1 ต.ค. 2560 ]132
17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2560 ]138
18 สาระน่ารู้เกี่ยวกับการชำระภาษ๊ [ 28 ก.ย. 2560 ]123
19 ประชาสัมพันธ์ออกตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย และขยะอันตรายแลกแต้มแลกของ ประจำปี 2560 [ 12 ก.ย. 2560 ]55
20 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำคลอง [ 11 ก.ย. 2560 ]58
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12