องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ใหม่ [ 1 ก.ย. 2562 ]60
22 ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้ใช้น้ำในคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง [ 10 ส.ค. 2562 ]88
23 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 17 มิ.ย. 2562 ]102
24 ประกาศแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ [ 15 พ.ค. 2562 ]111
25 ประกาศ รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 เม.ย. 2562 ]131
26 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 [ 4 มี.ค. 2562 ]160
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียวเรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี [ 26 ก.พ. 2562 ]136
28 ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 4 ก.พ. 2562 ]146
29 ประกาศ กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง และประกาศการออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง [ 4 ก.พ. 2562 ]161
30 ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 29 ม.ค. 2562 ]144
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16