องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ขอรับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ [ 26 พ.ค. 2560 ]55
42 เอกสารสิทธิของคนพิการ [ 23 พ.ค. 2560 ]143
43 โครงการออกกำลังกาย ปลอดภัย สายใยบาสโลป [ 15 พ.ค. 2560 ]62
44 แหล่งท่องเที่ยวตำบลกระเสียว [ 10 พ.ค. 2560 ]87
45 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค [ 9 พ.ค. 2560 ]57
46 ขอความร่วมมือในการด าเนินงานการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชวีิตประจ าวัน [ 28 เม.ย. 2560 ]56
47 โครงการสงเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน [ 24 เม.ย. 2560 ]59
48 มอบหมายให้ดำเนินการแทนในการจัดเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 21 เม.ย. 2560 ]58
49 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลกระเสียวไปใช้สิทธิการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ [ 20 เม.ย. 2560 ]157
50 เอกสารประชาสัมพันธ์การอบรมเลี้ยงดู ความรักและความอบอุ่นในครอบครัว [ 20 เม.ย. 2560 ]168
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12