องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
51 แหล่งท่องเที่ยวตำบลกระเสียว [ 10 พ.ค. 2560 ]109
52 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค [ 9 พ.ค. 2560 ]78
53 ขอความร่วมมือในการด าเนินงานการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชวีิตประจ าวัน [ 28 เม.ย. 2560 ]82
54 โครงการสงเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน [ 24 เม.ย. 2560 ]86
55 มอบหมายให้ดำเนินการแทนในการจัดเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 21 เม.ย. 2560 ]79
56 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลกระเสียวไปใช้สิทธิการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ [ 20 เม.ย. 2560 ]179
57 เอกสารประชาสัมพันธ์การอบรมเลี้ยงดู ความรักและความอบอุ่นในครอบครัว [ 20 เม.ย. 2560 ]194
58 โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในชุมชน [ 20 เม.ย. 2560 ]76
59 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ในการรณรงค์ "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ" ป้องกัน 3 โรค [ 18 เม.ย. 2560 ]75
60 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 [ 7 เม.ย. 2560 ]80
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12