องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
71 จดหมายข่าว อบต.กระเสียว [ 24 ต.ค. 2559 ]50
72 ประกาศ เรื่องการรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 19 ต.ค. 2559 ]49
73 เชิญชวนประชาชนร่วมออกเสียงประชามติ‬ [ 4 ส.ค. 2559 ]169
74 แหล่งเรียนรู้ตำบลกระเสียว [ 14 ก.ค. 2559 ]115
75 ช่องทางและกรอบการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน เกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ [ 23 ก.พ. 2559 ]127
76 แบบฟอร์มทางการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ [ 23 ก.พ. 2559 ]126
77 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานนักบริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และตำแหนงผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ [ 16 ก.พ. 2559 ]144
78 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗ (นักบริหารงาน อบต. ๗) [ 15 ธ.ค. 2558 ]174
79 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗ (นักบริหารงาน อบต. ๗) [ 15 ธ.ค. 2558 ]121
80 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อสรรหาในตำแหน่งที่ว่างสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๗ (นักบริหารงาน อบต. ๗) [ 2 ธ.ค. 2558 ]151
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11