องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คำสั่งและประกาศ อบต.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน [ 12 พ.ย. 2561 ]19
2 ประกาศ แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]19
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 31 ม.ค. 2561 ]66
4 ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 23 พ.ย. 2560 ]112
5 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 (ครั้งที่ 2) [ 25 ต.ค. 2560 ]139
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ก.ย. 2560 ]115
7 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 10 ส.ค. 2560 ]124
8 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]128
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 10 มี.ค. 2560 ]20
10 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 2 ก.พ. 2560 ]258
 
หน้า 1|2|3|4