องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คำสั่งและประกาศ อบต.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก [ 7 ต.ค. 2562 ]42
2 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]24
3 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]20
4 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]25
5 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว [ 13 ก.พ. 2562 ]164
6 ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 25 ม.ค. 2562 ]104
7 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติงานช่วงเวลาพักเที่ยง และนอกเวลาราชการ ในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 25 ธ.ค. 2561 ]65
8 ประกาศ มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน [ 12 พ.ย. 2561 ]201
9 ประกาศ แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]227
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]269
 
หน้า 1|2|3|4|5|6