องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คำสั่งและประกาศ อบต.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนารับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้างฯลฯ [ 15 เม.ย. 2563 ]24
2 ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพฯลฯ [ 15 เม.ย. 2563 ]25
3 ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 15 เม.ย. 2563 ]29
4 ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนารับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินฯลฯ [ 15 เม.ย. 2563 ]28
5 ประกาศ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 13 เม.ย. 2563 ]21
6 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก [ 7 ต.ค. 2562 ]123
7 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]65
8 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]87
9 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]102
10 ประกาศ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 4 มิ.ย. 2562 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7