องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คำสั่งและประกาศ อบต.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 10 ส.ค. 2560 ]15
2 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]5
3 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 2 ก.พ. 2560 ]127
4 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 9 ม.ค. 2560 ]9
5 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.5) [ 26 ธ.ค. 2559 ]29
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว [ 16 ธ.ค. 2559 ]40
7 ประกาศการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2560) [ 30 พ.ย. 2559 ]44
8 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 30 พ.ย. 2559 ]34
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 30 พ.ย. 2559 ]32
10 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) [ 28 พ.ย. 2559 ]44
 
หน้า 1|2|3