องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คำสั่งและประกาศ อบต.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว [ 13 ก.พ. 2562 ]99
2 ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 25 ม.ค. 2562 ]32
3 ประกาศ มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน [ 12 พ.ย. 2561 ]146
4 ประกาศ แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]157
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]43
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 และคำสั่งการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]35
7 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว [ 25 มิ.ย. 2561 ]95
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว [ 25 มิ.ย. 2561 ]87
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว ( One Stop Service ) [ 25 มิ.ย. 2561 ]88
10 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว [ 19 มิ.ย. 2561 ]36
 
หน้า 1|2|3|4|5|6