องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คำสั่งและประกาศ อบต.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 4 มิ.ย. 2562 ]36
12 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว [ 13 ก.พ. 2562 ]197
13 ประกาศ ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) [ 25 ม.ค. 2562 ]138
14 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติงานช่วงเวลาพักเที่ยง และนอกเวลาราชการ ในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 25 ธ.ค. 2561 ]102
15 ประกาศ มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน [ 12 พ.ย. 2561 ]232
16 ประกาศ แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]267
17 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]351
18 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 และคำสั่งการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]225
19 ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว [ 25 มิ.ย. 2561 ]193
20 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว [ 25 มิ.ย. 2561 ]187
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7