องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คำสั่งและประกาศ อบต.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว ( One Stop Service ) [ 25 มิ.ย. 2561 ]188
22 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว [ 19 มิ.ย. 2561 ]125
23 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว [ 19 มิ.ย. 2561 ]118
24 คำสั่งเรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 19 มิ.ย. 2561 ]128
25 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 9 เม.ย. 2561 ]126
26 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]126
27 ประกาศ ผลการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 3 เม.ย. 2561 ]114
28 ประกาศ ผลการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]135
29 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล [ 21 ก.พ. 2561 ]217
30 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 31 ม.ค. 2561 ]250
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7