องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คำสั่งและประกาศ อบต.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 22 ม.ค. 2561 ]114
32 ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว [ 22 ม.ค. 2561 ]122
33 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 10 ม.ค. 2561 ]109
34 ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 23 พ.ย. 2560 ]309
35 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 (ครั้งที่ 2) [ 25 ต.ค. 2560 ]321
36 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ก.ย. 2560 ]320
37 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 10 ส.ค. 2560 ]338
38 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]323
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 10 มี.ค. 2560 ]232
40 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 2 ก.พ. 2560 ]463
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7