องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คำสั่งและประกาศ อบต.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 9 ม.ค. 2560 ]310
42 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด.5) [ 26 ธ.ค. 2559 ]329
43 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว [ 16 ธ.ค. 2559 ]335
44 ประกาศการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2560) [ 30 พ.ย. 2559 ]353
45 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 30 พ.ย. 2559 ]277
46 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 30 พ.ย. 2559 ]293
47 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) [ 28 พ.ย. 2559 ]294
48 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 13 ต.ค. 2559 ]269
49 ประกาศ เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) [ 10 ต.ค. 2559 ]242
50 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]317
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7