องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คำสั่งและประกาศ อบต.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
51 ประกาศ การมอบอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน [ 25 พ.ค. 2559 ]306
52 ประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 [ 1 เม.ย. 2559 ]386
53 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) [ 1 เม.ย. 2559 ]254
54 ประกาศกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ [ 24 มี.ค. 2559 ]352
55 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) [ 30 ธ.ค. 2558 ]262
56 ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการพนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปี 2558 [ 27 ต.ค. 2558 ]348
57 ประกาศผลพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]343
58 โครงการพนักงานส่วนตำบลดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]344
59 ประกาศผลพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]320
60 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานตามประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว [ 12 ก.พ. 2558 ]340
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7