องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
งานกิจการสภา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 25 ก.ค. 2562 ]14
2 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง ขยายเวลาการประชุมและเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]16
3 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]17
4 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามมัญ ประจำปี 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]17
5 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]59
6 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 25 ก.ค. 2561 ]63
7 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 31 พ.ค. 2561 ]59
8 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]73
9 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2561 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2561 ]74
10 ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2561 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2561 ]75
 
หน้า 1|2|3|4