องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]5
2 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 22 ต.ค. 2562 ]5
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 24 ก.ย. 2562 ]6
4 คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุมเด็กแรกเกิด [ 7 ส.ค. 2562 ]5
5 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2562 ]5
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 24 ก.ค. 2562 ]7
7 คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 17 ก.ค. 2562 ]7
8 คู่มือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 24 พ.ค. 2562 ]5
9 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญิการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 6 ก.พ. 2562 ]6