องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังขยายถนนและกลบหลังท่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกหม้อ

    รายละเอียดข่าว

               โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงดินลูกรังขยายถนนและกลบหลังท่อ      หมู่ที่ ๒ บ้านโคกหม้อ
                บริเวณนานายสมาน ช่ออัญชัญ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด ศก.060 เมตร จำนวน 2 ท่อน พร้อมลงดินลูกรังขยายถนนและกลบหลังท่อ (รายละเอียดดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด)    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ย. 2562