องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหัวกระบัง

    รายละเอียดข่าว

                โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหัวกระบัง                
                เริ่มจากลานปูนบริเวณไร่อ้อยนายอนัน ขาวเงิน ถึงบริเวณนานายสุรินทร์ กระแสสินธุ์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร พื้นที่คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 990.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 19.80 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2562