องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโคกหม้อ

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโคกหม้อ
                เริ่มจากถนน คสล.เดิมบริเวณนานางชำเรือง ภูฆัง ถึงบริเวณสวนนายมนูญ ช่ออังชัญ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร พื้นที่คอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลงหินคลุกทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 13.80 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2562