องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านท่ามะกรูด

    รายละเอียดข่าว

                โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านท่ามะกรูด       
      ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก เริ่มจากบริเวณนานายจำลอง ขยันสะการ ถึงบริเวณนานายสมเกียรติ แพทองคำ ถนนกว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาวประมาณ 500.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือใช้ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 125.00 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดดำเนินการตามแบบที่ อบต.กำหนด)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2562