องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี : www.kraseaw.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนารับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินฯลฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 เม.ย. 2563